fletcher-fb

Vi bygger hem för ensamkommande flickor

Jag är medveten om att de flesta asylsökande ensamkommande barn är pojkar och det är en fråga som tydligare borde diskuteras på nationell nivå. Men det är inget vi kan styra på lokal nivå. Jag menar att Österåker är lämpat för att ta emot flickor. Vi har till exempel ett fantastiskt föreningsliv att erbjuda. Och vi skulle vilja göra ett boende för flickor här hos oss.

För att uppnå en jämnare könsfördelning och anamma ett jämställdhetsperspektiv även i mottagandet av nyanlända, har jag till Migrationsverket framställt en begäran om att ensamkommande flickor anvisas till Österåkers kommun.

Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande Österåker

 

Läs mer här: https://michaelafletcher.wordpress.com/2016/02/15/brev-till-migrationsverket-krav-pa-jamn-konsfordelning/