TamsonsTÅG

Trendbrott för SL: Biljettintäkterna ökade kraftigt under 2015

Idag presenteras bokslutet för kollektivtrafiken 2015. Fler resenärer och högre intäkter är några glädjeämnen i rapporten. Samtidigt har arbetet med att pressa kollektivtrafikens kostnader givit resultat.

 

– Aldrig förr har SL-trafiken haft så många betalade resenärer och så många nöjda kunder, det är ett kvitto på att tydliga prioriteringar ger resultat och att hårt slit lönar sig. Kollektivtrafikens alla medarbetare ska ha en stor eloge för sitt dagliga arbete, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Kollektivtrafikens ekonomi visar att vi är på rätt väg. Arbetet med att pressa kostnader, utveckla kollektivtrafikens intäkter och förstärka insatserna mot fusk och tjuvåkning har lett till att ökningen av biljettintäkterna nu överstiger trafikens kostnadsutveckling. Trots ett år som präglats av tuffa ekonomiska utmaningar har våra gemensamma ansträngningar burit frukt. Andelen nöjda resenärer var 2015 högre än någonsin tidigare, sedan mätningarna startade år 2000 har kundnöjdheten aldrig varit högre, varken för en enskild månad eller för helåret. Dessutom var antalet resenärer i kollektivtrafiken högre än varje enskild månad 2014.

 

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd

För mer information klicka här!