PEHR

Solnas mål – 800 nya lägenheter per år

I dag är 6 av 10 lägenheter i Solna bostadsrätter, resten är hyresrätter. Nästan alla solnabor bor i lägenhet. Andelen småbostadshus är lägst i hela regionen och till och med lägre än i innerstaden.

Genom Solnas nya översiktsplan ska olika former av hyresrätter och fler större lägenheter uppmuntras. Målet är 800 nya lägenheter per år.

– Solnaborna ska kunna välja mellan olika upplåtelseformer. Både 2015 och 2016 har vi en bra blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Detta trotts att regeringen inte kommer med några förslag som gör det enklare eller billigare att bygga, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det behövs också fler större lägenheter, för att öka möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna. Det är roligt att vi har många olika aktörer som bygger bostäder i Solna, säger Pehr Granfalk (M).

Fakta:
Under 2015 beslutades om två exploateringsavtal om totalt 666 lägenheter. Dels 400 hyresrätter i form av forskarbostäder/studentbostäder vid Karolinska Institutet (Akademiska hus), dels 266 bostadsrätter i kvarteret Slingan (SSM AB).

Planen för nya bostäder 2016:

  • 80 hyresrätter i kvarteret Flundran 4 vid Haga Norra, varav minst 20 procent fyror eller femmor (Solporten)
  • 70 hyresrätter i kvarteret Bellona (Wåhlins)
  • 240 hyresrätter i kvarteret Bollen (Signalisten)
  • 150 hyresrätter/studentbostäder (Nackademin)
  • 80 hyresrätter/trygghetsboende i kvarteret Palsternackan/Skoga (Signalisten)
  • 250 radhus i kvarteret Grankällan (JM och Skanska)
  • 400 bostadsrätter i kvarteret Startboxen (NCC)