AKJ+Wykman

Anna König Jerlmyr och Niklas Wykman: ”Regeringen ger sig på hushållen”

 

Äntligen kommer januarilönen. Men för första gången på många år växer hushållens största utgift: Skatten. En typisk stockholmsfamilj kommer att ha 17 000 kronor mindre att röra sig med per år och totalt hotar regeringens politik 15 000-20 000 jobb. Det är resultatet av en regering som missköter offentliga finanser och en stadshusmajoritet som inte kan prioritera bland utgifterna. De höjda skatterna hotar tillväxt och sysselsättning i hela landet, men allra hårdast drabbas hushållsekonomin för stockholmsfamiljerna. 

 

Stockholm behövs för hela landet. Långt fler än stockholmarna själva tar del av Stockholms utbud och storstadspuls. Stockholm är avgörande för många människors frigörelse och utveckling. Stockholm är vår huvudstad och vårt nav. Det är i Stockholm många idéer blir till verklighet och jobbtillväxten är stor. En stark och levande huvudstad gynnar människor, företag och tillväxt i hela Sverige. Politiken bör värna Stockholm, det Stockholm står för och bidrar med. De rödgröna majoriteterna i regeringen och i Stockholms stad gör dessvärre det motsatta.

Många får i dagarna sin januarilön. Lönen skattas för första gången på nio år med en nationell rödgrön budget. Totalt höjer regeringen skatterna med över 150 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Finansdepartementets egna beräkningar visar att sex av tio svenskar förlorar på regeringens budget. I Stockholm är andelen större, motsvarande 65 procent av invånarna. Hushållens ekonomi drabbas av försämrat jobbskatteavdrag, höjd kommunalskatt, ökad statlig inkomstskatt, höjd bensinskatt, halverat RUT-avdrag och minskat ROT-avdrag. Därutöver hotar regeringen med att införa flygskatt och kilometerskatt, som skulle slå hårt mott jobb och tillväxt utanför storstäderna.

Regeringens skattehöjningar slår dock särskilt hårt mot vanliga löntagare som barnmorskor och gymnasielärare i Stockholm. Dubbelt så många i Stockholm drabbas av regeringens höjda inkomstskatter än genomsnittet i landets övriga kommuner. Utöver regeringens skattehöjningar så drabbas stockholmarna av en högre kommunalskatt. En kommunalskattehöjning som slår lika mot alla människor, oavsett ekonomisk ställning. För en familj med två förvärvsarbetande vuxna med medelinkomst som använder ROT-avdrag och kör bil kommer regeringens och stadens skattehöjningar totalt att kosta 17 000 kr. Motsvarande kostnad för en ensamstående med en månadsinkomst på 40 000 kronor som använder RUT istället för ROT är 16 000 kronor.

De höjda skatterna hotar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det är mindre lönsamt nu att ta ett jobb, utbilda sig eller att jobba mer, och det har dessutom blivit dyrare att anställa. Hela Sverige drabbas, företag som privatpersoner, av allt ifrån höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter, höjd bensinskatt till halverat RUT-avdrag och minskat ROT-avdrag. Även hoten om skatt på Sveriges långa avstånd och återinförd förmögenhetsskatt dämpar företagens vilja att växa och investera. Konjunkturinstitutet har beräknat att regeringens budget kommer innebära 15 000-20 000 färre jobb och jämfört med Moderaternas budget kostar regeringens politik 40 000 jobb.

Regeringens skattechock på Stockholm och jobb och tillväxt i hela Sverige är olycklig i ett läge där ekonomin återhämtar sig efter en svår internationell kris. Skattehöjningarna riskerar den internationellt sett starka position Sverige kom ut ur krisen med. När många flyktingar nu behöver integreras på arbetsmarknaden behövs pengarna i hushållen och företagen för att skapa efterfrågan i ekonomin. Regeringens utbyggda bidrag kommer istället ha negativ effekt på integrationen. Sverige är dessutom ett land i Europas utkant, som behöver en stark och attraktiv storstad för att locka till sig företag och investeringar. Försämringarna för Stockholm slår därför mot hela Sverige.

 

Regeringen missköter de offentliga finanserna och den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad kan inte prioritera bland utgifterna. Detta drabbar hushållens ekonomi direkt och det kommer bli tydligt när många i dagarna får sin januarilön. En lön som skattas med en nationell rödgrön budget för första gången på nio år. Det är dåligt för jobb och tillväxt. Det är dåligt för Sverige. Sverige behöver en ny regering och Stockholm en ny politisk ledning.

 

Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd, Stockholms stad

Niklas Wykman (M)

Skattepolitisk talesperson, riksdagsledamot