PeterCarpelan

Peter Carpelan: ”Regeringen ser inte vårdens framtidsutmaningar”

 

Nya överenskommelsen om vården mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL – missar det viktiga – menar Peter Carpelan (M) som är ansvarigt personallandstingsråd i Stockholm.

– Jag är förvånad över att man tar bort kömiljarden helt i Stockholm. Pengar som skapat incitament för att minska köerna, och vi i Stockholm har fått del av denna då vi lyckats halvera köerna i sjukvården.

Carpelan tycker att regeringen missar är bland annat att fler utbildningsplatser bör tillsättas både till läkare- och sjuksköterskeutbildningarna. En annan del är valideringen av utländska examen, som han menar måste ske snabbare. Idag får många väntar i år innan de kan komma ut i arbete, säger han.

– Dessa delar säger man inget ord om. Det är delar som jag anser verkligen är viktiga för att få en bättre vård i Stockholm, men även på nationell nivå.

Läs mer här: http://www.svd.se/m-viktiga-delar-missas-i-vardoverenskommelse

 

 

 

Kontakt

Emma Jogic

Projektledare i Social Media

Tel: 070-604 80 11