Kristoffer-Tamsons_stor

Beslut idag om förbättrad sjötrafik för Stockholms skärgård

En enig trafiknämnd i Stockholms läns landsting beslutade idag om hur den framtida kollektivtrafiken till sjöss ska utvecklas. Det innebär ett slut på en långdragen process och tillfälliga trafikavtal i väntan på en fullgod upphandlingsprocess. Med detta beslut läggs grunden för att kunna fortsätta att utveckla en än mer levande skärgård för besökare, näringsliv och boende.

– Det känns bra att vi har kunnat fatta beslut i en stor och viktig fråga för alla de som bor, lever och verkar i Skärgården. Det har skett efter ett gediget arbete där vi lyssnat, lärt, samtalat och förhandlat med utgångspunkt i att slå vakt om det vi har och fungerar väl i dag. Dessutom har vi skapat grund för förbättringar framöver samtidigt som vi lyckas sänka kostnaderna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– För att skärgården ska kunna leva behöver den bra och välfungerande kollektivtrafik som går att lita på. Centerpartiets ambition har varit att få till en långsiktig lösning som gynnar boende, besökare och besöksnäring och därför känns det bra att beslutet om sjötrafikupphandlingen nu är fattat, säger Lukas Forslund (C), ordförande för sjötrafikberedningen.

– Efter en sjötrafikupphandling med bra konkurrens och många anbud kommer vi få mycket och bra skärgårdstrafik till en lägre kostnad än förväntat. Från Folkpartiets sida är vi också särskilt glada över den roll som de historiska ångbåtarna och fartygen kommer att fortsätta spela i den reguljära trafiken, säger Sara Svanström (FP), vice ordförande i trafiknämnden.

– Skärgården är ingen isolerad ö utan ska vara en del av en sammanhållen Stockholmsregion. Nu är det viktigt att följa upp restiderna och villkoren för de boende som ofta reser med sjötrafiken så att vi kan fortsätta arbeta för tillväxt, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.