EttGronBlattSundbyberg-01

Klart med nytt grönblått majoritetsstyre för Sundbyberg

I dag tillkännager Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att ett nytt grönblått majoritetsstyre för Sundbyberg har formats. Detta sedan alla partier enats om en gemensam politisk plattform för att ta ansvar för Sundbybergs fortsatta utveckling.

– Nu får Sundbyberg sitt första blocköverskridande majoritetsstyre med en moderat kommunstyrelseordförande någonsin. Det här är ingen enmansföreställning, utan ett starkt lagsamarbete som nu återställer den politiska ordningen efter åratal av svaga minoritetsstyren. Högst prioriterat nu är att åtgärda kommunens stora ekonomiska underskott så att vi har råd att stärka våra kärnverksamheter, säger Mikael T. Eriksson, gruppledare för Moderata Samlingspartiet i Sundbyberg.

– Utanförskapet i Sundbyberg måste brytas. Det gör vi med ett stort fokus på en bättre skola, blandade boendeformer i alla stadsdelar, ökad jämställdhet och en aktiv jobbpolitik. Införandet av en näringslivskommitté, en fortsatt förtätning av våra bostadsområden och satsningar på kommunens lärare är några av alla de viktiga förslag som den här majoriteten är beredda att genomföra, säger Siyamak Sajadian Sasanpour, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Sundbyberg.

– Vi i Folkpartiet Liberalerna är glada att få möjlighet att vara med och ta ansvar för Sundbyberg och utveckla ett starkt idrotts- och kulturliv. Viktigt för oss är att arbeta för en skola med en tydlig inriktning på kunskap där alla elever och lärare får utrymme att växa. Det är positivt med ett politiskt majoritetsstyre för ett starkt Sundbyberg. Centralt för samarbetet är tydlig lagkänsla, säger Johan Storåkers, gruppledare för Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg.

– Sundbyberg kommer att fortsätta utvecklas med tydligt fokus på kvalitet, och inte enbart fokus på kvantitet. Centerpartiet fortsätter ta ansvar för frågor som rör stadsmiljö och vi är glada för att vi nu äntligen får ett stabilt styre, säger Stefan Bergström, gruppledare för Centerpartiet i Sundbyberg.

– Med ett majoritetsstyre kan vi fortsatt ha en hög kvalitet i äldreomsorgen och dessutom förbättra den. Vi har också kommit överens om att bryta dödläget kring utbyggnaden av skolverksamheten i Duvbo. Musikskolan kommer även fortsatt att erbjuda verksamhet till alla barn och ungdomar som vill spela, säger Maria Bohman Kreij, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundbyberg.

Till detta pressmeddelande bifogas den politiska plattform som de fem partierna enats om.
Politisk plattform_Sundbyberg

För vidare kontakt:

Mikael T. Eriksson, M
070-665 38 85

Johan Storåkers, Fp
070-940 78 75

Maria Bohman Kreij, Kd
070-087 59 72

Siyamak Sajadian Sasanpour, Mp
070-720 54 33

Stefan Bergström, C
070-087 55 55