CQJBkfrWUAAuqDX

Möjligheternas stad med livschanser för alla – Stockholm kan mer

Stockholm är en fantastisk stad, det är därför ingen slump att Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Men Stockholm kan mer, vi behöver en stad där alla får plats och ges möjligheterna att utveckla sitt liv och nå sina mål.

Moderaterna i Stockholms stad presenterar därför en budget med fokus på skola, integration och bostäder. Dessa är Stockholms tre stora utmaningar där den rödgrönrosa majoriteten står utan svar. Moderaternas budget tar sin utgångspunkt i en stabil ekonomi för staden och förenar en stark välfärd med oförändrad skatt.

 • Stockholm behöver de bästa lärarna. Därför har vi en särskild satsning på fler förstelärare både i förskolan och i skolan för att kompensera för att den rödgröna regeringen nu säger nej till att satsa på de bästa lärarna. Dessutom satsar vi mer resurser på att upptäcka och ge fler elever rätt till mer extrastöd i skolan, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.
 • Ett växande Stockholm måste mötas av höjda ambitioner i bostadsbyggandet. Moderaterna vill öka bostadsbyggandet med 50 000 bostäder till 2020. Men det är inte nog, fler unga måste också ges möjligheten till en första bostad. En bostad som alla kan ha råd med så att fler unga kan flytta hemifrån eller tacka ja till det första jobbet, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).
 • Den ökande flyktingströmmen och den stora mängden ensamkommande barn och unga som nu kommer till Stockholm måste mötas av en fungerande integration. Vi satsar därför mer än majoriteten på utökad SFI-undervisning, fler behöver lära sig svenska snabbare. Fler utlandsfödda kvinnor ska kunna ta del av både öppen förskola och SFI och vi vill inrätta nya Jobbtorg som validerar kunskaper så att vägen till jobb kortas. I Moderaternas Stockholm är inte det viktigaste var du kommer ifrån utan vart du är på väg, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

 

Fakta

Moderaterna satsar 107,5 miljoner kronor mer på förskolan och skolan. Vi satsar bland annat på:

 • Fler förstelärare i skolan och förskolan.
 • Utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd.
 • Utreda införande av elevhälsogaranti.
 • Erbjuda programmering i grundskolan.
 • Parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i parklekar

Moderaterna satsar 98 miljoner kronor på integration. Vi satsar bland annat på

 • Utökade insatser för asylmottagande och boende.
 • Utökad och förstärkt SFI.
 • Nya Jobbtorg med specialiserade uppdrag om validering. Både för dem med utländsk examen och högskoleutbildning och för utländska yrkesarbetare.

Moderaterna vill bygga 50 000 bostäder till 2020 och planlägga mark för 10 000 bostäder varje år. Vi vill även se en byggherredriven planprocess och vi har pekat ut ca 20 000 nya bostäder.

Moderaterna presenterar förslag hur fler ungdomar ska ha rätt till den första bostaden.

 • Halvera kostnaden för ettor.
 • Slopa avgiften för unga i bostadskön, avgiftsfritt upp till 25 år.
 • Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
 • Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna. Moderaterna lägger 150 miljoner kronor på investeringar i tryggare stadsmiljö och förbättrade gångstråk i hela staden.

 

Anna König Jerlmyr (M)

oppositionsborgarråd

 

http://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressreleases/moejligheternas-stad-med-livschanser-foer-alla-stockholm-kan-mer-1239156?utm_campaign=mm_email_notification&utm_medium=email&utm_source=sendgrid

Foto: Peter Knutson