Kristoffer-Tamsons_stor

Ny mätning: Fler än någonsin nöjda med SL

I september månad var 81 procent av resenärerna nöjda med kollektivtrafiken, vilket är den hösta nivån sedan mätningarna startade år 2000. Bland annat har andelen nöjda resenärer på tunnelbanans röda linje ökat med 7 procentenheter den senaste månaden, från 78 till 85 procent. Även i pendeltågstrafiken ökar andelen nöjda resenärer. Detta efter det stora förtroenderas som drabbade pendeltågstrafiken i samband med april månads omfattande järnvägsproblem.

– Detta visar hur många duktiga medarbetare vi har, som varje dag sliter hårt för att Stockholmarnas kollektivtrafik ska fungera så bra som den gör. Viktigt framöver är att ta hand om det vi har, kraftsamla för att bygga nytt och se kollektivtrafikens nyckelroll i samhällsbygget, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Samtidigt saknas som bekant inte utmaningar. Vi måste fortsatt ta ansvar för den oreda som Socialdemokraterna skapat tillsammans med Sverigedemokraterna. Det handlar om att sänka kostnaderna för konsulter och administration, fortsatta insatser mot fusk och tjuvåkning, men även att kämpa för att Stockholmarna ska få mer kollektivtrafik för varje skattekrona, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Fakta
Upplevd kvalitet är Trafikförvaltningens månatliga ombordundersökning som sedan 2000 mäter nöjdheten bland resenärerna i kollektivtrafiken. Syftet med undersökningen är att följa upp hur resenärerna upplever trafikens kvalitet såväl övergripande som på olika trafikslag.