CQJBkfrWUAAuqDX

Så får fler unga sin första bostad

Många ungdomar som försöker komma in på arbetsmarknaden vittnar om att nya bostäder som byggs är för dyra. Det beror bland annat på att inredningsstandarden är för hög och på krav i regelverket. I den moderna staden är det inte rimligt med krav för storleken på städskåp eller full tillgänglighet i alla lägenheter. Därför presenterar Moderaterna konceptet ”Max 30”, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Stockholms stad har flest singelhushåll i världen i relation till den totala befolkningen. Enligt en rapport från Hyresgästföreningen har andelen unga vuxna med eget boende sjunkit från 62 procent 1997 till 51 procent 2013. Över 25 000 unga vuxna som är sambos eller gifta och har barn bor hemma hos sina föräldrar och den största andelen inflyttande från andra län är ungdomar under 30 år. För att få en etta måste du i snitt stå sex till åtta år i bostadskön.

Bostadsbristen i Stockholm slår hårt mot stadens unga som vill studera eller skaffa det första jobbet. Varken regeringen eller de rödgrönrosa i Stockholm har presenterat fungerande lösningar. Tvärtom ser vi förseningar av tusentals bostäder i Stockholm och handläggningstider för detaljplaner och bygglov som ökar drastiskt. På ett år har den rödgrönrosa majoriteten endast beslutat om 80 nya studentbostäder.

Byggbranschen efterfrågar regelförenklingar och kortare och tydligare planprocesser, inte subventioner och försämrade Rot-avdrag. Samtidigt menar stadens centrala nämnder att byggsubventionerna kommer att ha minimal effekt för fler bostäder i Stockholm.

Moderaterna vill underlätta för unga att få sin första bostad. Ett nytt koncept med billigare ettor för unga måste tas fram. Det kan vara vanliga lägenheter likväl som standardiserade moduler i flerbostadshus, kombolägenheter eller kollektivboende. Konceptet ska vända sig till unga under 30 år som söker sin första bostad och ge möjlighet till betydande avsteg från dagens detaljerade regler. Ett antal lösningar, nationellt och kommunalt, skulle ge direkt genomslag på hyran genom att underlätta för ett mer kostnadseffektivt byggande.

1. Halvera kostnaden för ettor. Staden bör kunna ta ut halv tomträttsavgäld för marken där en aktör vill bygga ettor under 30 kvadratmeter. Vi ser ett behov här och nu, därför måste den långsiktiga lösningen kompletteras med en kortsiktig. Staden måste omgående utreda en sådan lösning.

2. Slopa avgiften för unga i bostadskön. Många unga och studenter avstår från att stå i den avgiftsbelagda bostadskön. För att fler ska ställa sig i bostadskön tidigare föreslår vi att det ska vara möjligt att ställa sig i kön från 16 års ålder samt att kön är avgiftsfri till dess man är 25 år.

3. Markanvisningstävlingar för lägre hyra. Markanvisningar för billiga ettor ska i största möjliga mån avse platser som kräver enkel grundläggning utan behov av pålning, och i anslutning till kollektivtrafik. För sådana platser ska staden genomföra markanvisningstävlingar där marken tilldelas den aktör som kan bygga med lägsta hyran.

4. Planera fler smålägenheter. Alla goda krafter måste hjälpas åt, och Moderaterna har som mål att byggstarta 20 000 smålägenheter under mandatperioden. Därför ska stadsbyggnadskontoret prioritera detaljplaner där smålägenheter ingår.

5. Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna. Regelverket måste tillåta effektivare planlösningar och avsteg från bland annat kravet på balkong eller uteplats, storlek på städskåp och en mindre wc-yta. Regeringen måste ändra i reglerna så att kompakta småbostäder under 30 kvadratmeter kan ses som temporärt boende enligt BBR 3:227. Det valbara regelverket ska tillåtas väga tyngre.

6. Bullernivåer ska mätas på insidan. Bullerreglerna ska primärt utgå ifrån inomhusmiljön, istället för att mätas på fasad. Det skulle göra det enklare att uppföra bostäder i miljöer som låter, till exempel i en stad.

Moderaterna vill att fler unga ska få sin första bostad snabbare. Det är en förutsättning för att få det första jobbet liksom det är en förutsättning för att komma in i vuxenlivet. Stockholm kan mer.

Anna König Jerlmyr (M)

oppositionsborgarråd, Stockholm stad

http://www.svd.se/m-sa-far-fler-unga-sin-forsta-bostad/i/senaste

Foto: Peter Knutson