CO7x02sWIAAIZyA

Regeringens budget är Stockholmsfientlig

Ett normalt hushåll i Stockholm får 20 000 kronor mindre i hushållskassan per år med de rödgrönas politik. Det skriver Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

Av de 200 000 nya jobb som skapades i Sverige 2006–2014 tillkom hälften i Stockholms stad. Hundratusen nya jobb i Stockholm var resultatet av en politik, lokalt och nationellt, som satte jobben och kampen mot utanförskapet främst. Dessvärre ser vi nu att det rödgröna styret i stad och rike driver en politik som reser murar till det viktiga första jobbet.

Stockholm utgör en tredjedel av den svenska ekonomin och fungerar som en jobb- och tillväxtmotor för hela landet. Effekterna är påtagliga, Stockholm är idag en av Europas snabbast växande städer, en unikt stark huvudkontorsekonomi och rankas som en av världens bästa städer för start-up företag.

Därtill står Stockholmsregionen arbetsmarknad inför två stora utmaningar. När det rör det kunskapsintensiva näringslivet är efterfrågan på kompetent arbetskraft den största utmaningen för näringslivet att växa. Den andra utmaningen handlar om jobb till de människor som nu bidrar till att Stockholm växer. Majoriteten av den inflyttning vi nu ser till regionen handlar om människor som är födda utomlands och unga. En grupp som ofta har svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden om man ser till arbetslöshetsstatistiken.
Annons

Regeringens aviserade skatter tillsammans med den rödgrönsrosa majoritens agerande i Stockholms stad slår hårt mot stockholmarna. Totalt är det ett ökade skatter på 12 miljarder för Stockholm. Det är en politik som reser trösklar och riskerar att skada Stockholms position som tillväxtmotor.

Redan den 1 augusti drabbades Sveriges unga av ett hårt slag när det blev dubbelt så dyrt att anställa. Redan efter en månad med den nya höga arbetsgivaravgiften tvingas bland annat restauranger och telemarketingföretag dra ner på personal. Men värst av allt är det för alla de ungdomar som nekas sitt första jobb eller tvingas lämna sitt arbete. Regeringens förslag om att fler ska betala statlig inkomstskatt drabbar också Stockholm särskilt hårt. Barnmorskor, lärare och poliser kommer från årsskiftet få högre marginalskatter, från 30 till 50 procent. Yrkesgrupper som redan lever med högre levnadsomkostnader jämfört med övriga landet då priser på mat, boende och aktiviteter är dyrare än i andra regioner.

Dessutom försvårar regeringen för alla nyanlända från andra länder som söker sig arbetsmarknaden och det viktiga första jobbet. Många med utländsk bakgrund har tidigare fått möjligheten till jobb genom rut- och rot-sektorn. Reformerna har omvandlat svarta otrygga jobb till vita med pensionsvillkor och rättigheter. Nya företag har vuxit fram, varav många med kvinnor som grundare. Enligt SCB och Tillväxtverket drivs omkring 29 procent av alla landets företag av kvinnor, medan motsvarande siffra i tjänstesektorn är 37 procent. Inte bara har reformen med rut och rot skapat tusentals nya företag. Dessutom bidrar det till att stressade småbarnsfamiljer lättare kan kombinera heltidsjobb med vardagspusslet, vilket också gynnar sysselsättningen. Det Sverige och Stockholm behöver är istället att se över möjligheterna till att utvidga, istället för att inskränka, rut- och rot.

Regeringens aviserade skattehöjningar på nationell nivå drabbar ett hushåll i Stockholm med cirka 16 800 kronor. Ovanpå allt detta har den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad redan höjt skatten för en lärare med cirka 1 500 kr per år och allt talar för att de planerar nya skattehöjningar redan till årsskiftet. Vilket innebär att ett normalt hushåll i Stockholm får 20 000 kronor mindre i hushållskassan. Höjningen motsvarar mer än en fördubbling av barnomsorgsavgiften under ett år i Stockholm. Medel som också kunde ha används till en semesterresa på lovet eller till en välbehövlig buffert för oförutsedda avgifter.

Effekterna av den jobb- och Stockholmsfientliga politiken har redan satt sina spår. Stockholms företagsklimat rasar enligt Svenskt Näringsliv årliga undersökning. Det är särskilt allvarligt eftersom ett gott företagsklimat är tätt sammankopplat med möjligheten till en god integration. Det nya utanförskapet växer och fler behöver få chansen till det första jobbet. Att då höja skatten på arbete, när den tvärtom behöver sänkas, leder enbart till högre trösklar och en försämrad integration.

Regeringens och stadshusmajoritetens politik hotar nu företagsklimatet, jobben och tillväxten. I praktiken reser de rödgröna nu murar till arbetsmarknaden. Det är med tydlig udd som regeringen nu koncentrerar sin jobbfientliga politik mot Stockholm och det är stockholmarna som får betala. Gamla som nya.

Anna König Jerlmyr (M)

oppositionsborgarråd Stockholms stad

http://www.svd.se/regeringens-budget-ar-stockholmsfientlig/i/senaste

Foto: Peter Knutson