Anna König Jerlmyr - Foto: Peter Knutson

Anna König Jerlmyr utmanar Karin Wanngård

Stockholm står inför många samhällsutmaningar och det är hög tid för politiskt ledarskap. Den oro som vi alla kan känna förtjänar både diskussion och bättre svar. Jag vill därför bjuda in finansborgarrådet Karin Wanngård (S) till debatt för att våra olika politiska förslag ska kunna ställas mot varandra.

– Vi moderater delar stockholmarnas oro inför de stora samhällsutmaningar Stockholm möter. Vi ser en förskola med ökade barngrupper, en äldreomsorg med växande underskott och att handbromsen har dragits åt i bostadsbyggandet. Stockholm saknar ledning och färdriktning, säger oppositionsborgarådet Anna König Jerlmyr (M).

–  Vi är väldigt bekymrade över den rödgrönrosa majoritetens prioriteringar av stadens skatteintäkter. Förseningar av infrastrukturprojekt har kostat stockholmarna drygt 570 miljoner kronor, graffittimålningar för drygt 1 miljon och därtill skuldsätter sig staden med 1 miljard i månaden. Pengar som istället hade kunnat användas till att exempelvis finansera underskottet i äldreomsorgen eller skapa en renare och tryggare stadsmiljö, säger oppositionsborgarådet Anna König Jerlmyr (M)

Våra partier leder olika alternativ i Stockholmspolitiken och väljarna förtjänar att få fler besked om hur vi konkret vill ta oss an Stockholms utmaningar. Vårt förslag är därför en debatt mellan finansborgarrådet Karin Wanngård och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr. Vi hoppas att Socialdemokraterna ser positivt på förslaget och att vi snart möts för att debattera hur Stockholm framtidsutmaningar ska lösas