nyam färg

Anmäl intresse att bli/fortsätta vara nämndeman från 2016

I höst utses alla nämndemän på nytt, denna gång för en fyraårig period. Alla intresserade ska anmäla sig i formuläret. Anmälan är öppen till och med 20 augusti.
 
Efter anmälningstidens slut behandlas intresseanmälan till tingsrätten via respektive kommuns fullmäktigegrupp. Övriga anmälningar hanteras via moderata landstingsfullmäktigegruppen. För samtliga nämndemän i Stockholms stad och nämndemän till förvaltningsrätt, hovrätt och kammarrätt i länet hanterar förbundskansliet tillsammans med valberedningarna processen och stämmer av inkomna namn med föreningarna/kommunerna.

 

Tidplan:
1-20 augusti: anmälan för intresse att bli (fortsätta vara) nämndeman öppen

 

Var anmäler man sig?
Svar: Observera att alla anmälningar behöver ske genom formuläret och att det inte går att skicka in brev eller mail och anmäla sitt intresse.

 

Vad händer om man inte hinner anmäla sig innan 20 augusti?
Svar: anmälningar till och med 20 augusti hinner hanteras till valet då samtliga nämndemän ska utses. Eventuella ytterligare namn är aktuella för de fyllnadsval som görs löpande.

 

Vilka krav ställs på att vara nämndeman?
Svar: Man måste vara medlem, ha skrivit under och följa kandidatförsäkran, vara lämplig för uppdraget, ej vara i konkurs, ej arbeta inom rättsväsendet eller näraliggande verksamheter. För ytterligare krav se  sidan http://www.blinamndeman.se. Valberedningarna eftersträvar en allsidig sammansättning av förslagen till nämndemän inklusive geografisk spridning, ålder, kön etc.

 

Får man vara nämndeman i två rätter samtidigt?
Svar: Inriktningen är att man har ett nämndemannauppdrag i taget.
 
För frågor: sänd e-post till stockholm@moderat.se (observera att svarstid på e-post till förbundskansliet är längre under semstrarna v28-31 då kansliet är stängt.)