martinamossberg

budgetfullmäktige i Haninge

Vid måndagens budgetfullmäktige i Haninge röstades den rödgröna kommunledningens förslag till budget ner. Haningemoderaternas budget vann omröstningen och ett gemensamt förslag från FP och M bidrog till en skattesänkning på 10 öre. Trepartialliansen med M, FP och KD hade flera gemensamma förslag i omröstningen av budgeten.

– Det är mycket glädjande att vi tillsammans med våra koalitionskollegor i Trepartialliansen har lyckats bryta den socialistiska vändningen i kommunen och erbjuda invånarna en skattesänkning tillsammans med en ansvarsfull budget, säger oppositionsrådet Martina Mossberg (M).

– Det här visar tydligt på sammanbrottet i den rödgröna koalitionen. När de inte ens får igenom sin egen budget så bör de överväga att avgå. Möjligheten till att utlysa kommunalt nyval har funnits några år. Haninge kan bli den första kommunen i Sverige som får utnyttja den möjligheten, men då måste den S-ledda koalitionen ta sitt ansvar och ta initiativet. Jag misstänker dock att de kommer att försöka klamra sig fast vid sina poster så länge det går, säger Martina Mossberg (M).

Några nyheter från Haninges nya budget :

 • Skattesänkning med 10 öre (ca 18,6 miljoner i lägre kommunal skattedebitering)
 • Intensifiering av arbetet med att utveckla stadskärnan med ny vägövergång till Rudans friluftsområde och överdäckning av pendeltågsstationen.
 • Säkra upp tillgången till infartsparkeringar i stadskärnan
 • Utökad valfrihet för invånarna
 • Fler etableringar av friskolor
 • Stärka idrottsprofilerna i skolan
 • Anpassa yrkesutbildningarna efter näringslivets behov
 • Påbörja förstudie av en ny simhall
 • Nya fullstora idrottshallar
 • Stärkt stöd till Kvinnojouren, Mancentrum och brottsofferjouren genom avtal och arbetet mot våld i nära relationer och hederskulturer
 • Införande av tjänstegarantier på kommunens tjänster
 • Översyn av stadsbyggnadsnändens taxor
 • Standardisering av kommunala lokaler för att få ner investeringskostnaderna