Kristoffer-Tamsons_stor

Krav på regeringen för en fungerande pendeltågstrafik

Efter att Stockholms läns landsting krävt samtal med regeringen om vad som kan ske för att förbättra pendlarnas situation hålls idag ett möte med ansvarig minister, Anna Johansson (S). Budskapet är tydligt. Vi kräver en fungerande pendeltågstrafik och presenterar åtta viktiga förslag för regeringen.

– Alliansen i Stockholms läns landsting genomför en historisk satsning för bättre pendeltågstrafik med nya pendeltåg, nya och bättre tågdepåer, nya pendeltågsstationer och nödvändiga underhållsinsatser. Därtill ska läggas kostnaden och ansvaret för den nya Citybanans öppnande för bättre spårkapacitet och turtätheten för pendeltågen. Nu är tid för regeringen att också ta sitt ansvar, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

– Vi sträcker ut vår hand för att göra gemensam sak för en fungerande pendeltågstrafik och hoppas att regeringen greppar den. Det är det minsta som Stockholmsregionens pendlare har rätt att kräva, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Åtgärdsprogram med åtta punkter för pendeltågstrafiken (hela dok bif.)

  1. Höj kvalitetsavgifterna kraftigt.
  2. Ta betalt för tåglägen som inte utnyttjas.
  3. Låt Trafikverket bära skadeståndansvar för orsakade förseningar.
  4. Överför trafikinformationen på pendeltågstationerna till landstinget.
  5. Prioritera människor framför träd.
  6. Ge pendeltågen företräde.
  7. Ta ett samlat grepp kring järnvägens sidosystem.
  8. Tillsätt en pendlarkommission.

 

Fakta

Under våren har kollektivtrafiken satts på hårt prov. Det gäller pendeltågen som i stegrande grad drabbats av förseningar, störningar och inställda avgångar. Bara i april uppgick antalet förseningsminuter till 22 000, vilket motsvarar 15 dygn. Andelen nöjda resenärer har som följd av detta rasat med 21 procentenheter på bara två månader. Analyser visar att ansvaret för 90 procent av kvalitetstappet kan hänföras till Trafikverket, alltså staten och ytterst Sveriges regering. I klartext innebär detta att Stockholms läns landsting varje år betalar 160 miljoner kronor i banavgifter till Trafikverket för att allt oftare tvingas ställa in tåg på grund av orsaker utanför landstingets kontroll såsom trasiga spår, nedrivna kontaktledningar och misskött underhåll.


Ladda ner pressreleasen (PDF)

För mer information och kontakt

Claes Wersäll
Pressekreterare (M), Stockholm läns landsting
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se