mc

Margareta Cederfelt utnämnd till rapportör för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Riksdagsledamoten Margareta Cederfelt har blivit utnämnd till rapportör för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE (eng. OSCE). Organisationen är en internationell organisation som arbetar med ”tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad” i Europa.
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/parliamentary-committees-groups/general-committees/political-affairs-and-security/margareta-cederfelt-sweden-rapporteur