stad

Ny styrelse för Stockholm stad

Förbundsordförande:
Joakim Larsson, nyval

Förste vice förbundsordförande:
Charlotte Broberg, ny position

Andre vice förbundsordförande:
Tina Ghasemi, ny position

Förbundsstyrelseledamöter

Christina Elffors-Sjödin, omval
Harald Eriksson, omval
Johan Forssell, omval
Johanna Sjö, omval
Kristoffer Tamsons, omval
Dennis Wedin, omval

Amir Adan, nyval
Christofer Fjellner,nyval
Staffan Ingvarsson, nyval
Lars Jilmstad, nyval
Arba Kokalari, nyval
Jennyfer Redin, nyval
Jessica Rosencrantz, nyval
Susanne Sjöblom, nyval