JL

Joakim Larsson vald till ny ordförande för Moderaterna i Stockholms stad

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) har av en enhällig förbundsstämma valts till ny ordförande för Moderaterna i Stockholms stad.

– Jag är hedrad av förtroendet att tillsammans med aktiva i förbundets föreningar leda Moderaterna i Stockholms stad i det viktiga arbetet mot valseger 2018. Vi ser redan ett halvår efter valet hur de rödgrönas politik och interna splittring hämmar Stockholms utveckling och hotar stockholmarnas valfrihet. Slussen ligger i fortsatt långbänk och fristående verksamheter hotas, stoppas och kommunaliseras, säger Joakim Larsson (M).

– Lika viktigt som ett maktskifte i Stadshuset är det att rösta bort den Stockholmsfientliga S/MP-regeringen. Nästa år kommer försämringar i utjämningssystemet att kosta Stockholm över en halv miljard kronor, motsvarande cirka 1 300 förskollärare eller 1 400 undersköterskor. Samtidigt hotas 14 500 ungdomsjobb i Stockholm av höjda skatter. Tillsammans med bland annat nedläggningshotet mot Bromma flygplats är det en sällsynt Stockholmsfientlig politik som regeringen Löfven bedriver och som vi vill stoppa senast 2018, säger Joakim Larsson (M).

Joakim Larsson är 42 år gammal och bor på Södermalm med fru och tre barn. Han har haft förtroendeuppdrag i Stockholms stad sedan 1991 och har bland annat ansvarat för stadsutveckling, sociala frågor och äldreomsorg. 2008 blev han utsedd till borgarråd och han sitter i bland annat kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i Stockholm.

Joakim Larssons installationstal vid förbundsstämman bifogas som PDF. Observera dock att det talade ordet gäller.