torbjorn-rosdahl

Löfvens politik är Stockholmsfientlig

Efter drygt 200 dagar har den rödgröna regeringen satt nytt inofficiellt svenskt rekord i Stockholmsfientlighet. Som finanslandstingsråd i Sveriges största alliansstyrda parlament vill jag vara tydlig med vad många stockholmare känner just nu – det räcker, Stefan Löfven!

 

För det första hann Löfven knappt tillträda förrän vi i Stockholms läns landsting fick lägga in vårt veto mot att stoppa bygget av Förbifart Stockholm. Totalt kostade frysningen av motorvägsprojektet, som stöds av 79 procent av stockholmarna, över 170 miljoner skattekronor.

För det andra besannades våra värsta farhågor om att avveckla Stockholms enda citynära flygplats i Bromma. Majoriteten av stockholmarna vill ha Bromma flygplats kvar, men trots det tar Löfven strid med riksdagen i frågan och har tillsatt en utredare för att lägga ned flygplatsen. Den striden tänker vi vinna när 24 000 jobb och en konkurrenskraftig Stockholmsregion står på spel.

För det tredje har Löfven avslöjat en destruktivt ideologisk syn på Stockholmsregionen som en bankomat med fri dragningsrätt snarare än tillväxtmotor till gagn för hela landet.

Den särskilda straffskatten på Stockholm, även kallad utjämningsskatt, kommer att höjas kraftigt vid årsskiftet. Det innebär att stockholmarna tillsammans kommer att betala ytterligare 110 miljoner per år – utöver alla övriga straffskatter och avgifter som riktas mot stockholmarna.

För det fjärde är det en tjänsteintensiv Stockholmsregion som med vår arbetsmarknadssituation drabbas hårdast av Löfvens kostnadschock.

För det femte finns en fjärdedel av alla arbetstillfällen i Sverige här i Stockholmsregionen och därför är det oroväckande att Löfven gör det mindre lönsamt att arbeta med en höjning av a-kassan som regeringens egen myndighet konstaterat har skadlig effekt på sysselsättningen.

För det sjätte slår försämringen av rut- och rotavdragen särskilt hårt mot stockholmarna som är flitigaste användare av ruttjänster. Under 2014 nyttjade nästan var tionde stockholmare någon ruttjänst – som sedan reformen infördes har skapat nästan 3 800 nya heltidsjobb i Stockholms län.

För det sjunde fortsätter regeringen Löfven att driva frågan om stoppade vinstmöjligheter i välfärden. Nästan hälften av alla elever i Sverige som går i en friskola, går i en friskola i Stockholms län. De eleverna kan komma att stå utan skola om Stefan Löfven får som han vill.

För det åttonde hotas inte bara friskoleelevernas trygghet av ett vinstförbud. I dag finns nästan 100.000 jobb i den icke-offentliga välfärden i Stockholm och Uppsala. Men det är inte bara jobben som hotas – det är också tryggheten i att kunna välja allt från äldreboenden för människor med särskilda behov till barnavårdscentral eller husläkare.

Under Stefan Löfvens första 200 dagar har han visat att han räknar med att stockholmsbankomaten ska fortsätta spotta ur sig pengar. Resultatet är ett svindlande utdragskvitto för stockholmarna.

Därför vill vi härmed skicka ett tydligt budskap – det räcker nu Stefan Löfven. Stockholm är ingen bankomat och det är hela Sverige som blir den stora förloraren om tillväxtmotorn stannar.

 

Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting