Kollektivtrafik

Enkelpris på enkelbiljetter

Moderaterna är beredda att diskutera ett nytt enkelpris på enkelbiljetter. Detta är vårt ingångsvärde inom ramen för den parlamentariska biljettutredning som nu pågår där det framtida biljettsystemet ska ses över.

Vårt ingångsvärde
Ett biljettsystem med enkelpris på enkelbiljetter, får till skillnad från Socialdemokraternas förslag till taxa inte riskera SL:s ekonomi eller tumma på viktiga rabatter som pensionärsrabatten eller studentrabatten.

Bakgrund
Att öka intäkterna är viktigt för att kunna bygga ny kollektivtrafik och möta högre krav från Stockholmarna på kvalitet och trivsel i kollektivtrafiken. Då är det också viktigt att locka fler att resa med kollektivtrafiken och en enkelbiljett som har samma pris, oavsett var eller hur långt man reser, är lättare att använda än de zonbiljetter som finns idag.
Inför de diskussioner som nu ska inledas vill vi erbjuda ett alternativ till det skyttegravskrig som länge har pågått i landstinget om de olika biljettsystemen, som har inneburit att politiska partier har agerat biljettexperter snarare än slagit fast viktiga principer.

Varför denna förändring
Moderaterna kan ha framstått som ett parti som försvarar ett specifikt biljettsystem. Ett biljettsystem som inte upplevs vare sig enkelt eller bra. Detta blev tydligt när Stockholmarna fick säga sitt i den eftervalsanalys som landstinget har presenterat. Enkelpris på enkelbiljetter samlar stort stöd hos människor i hela Stockholmsregionen.

Skillnad mot S
Senast Socialdemokraternas enhetstaxa provades i kollektivtrafiken gick SL med miljardunderskott. Sannolikt byggde Socialdemokraternas ekonomiska misslyckanden på en kombination av experiment med taxorna, ofinansierade vallöften och svag politisk styrning, men att utan vidare analyser ta tillbaka den enhetstaxa som ruinerade kollektivtrafiken vore inte ansvarsfullt. Oppositionen har heller inte kompenserat för detta i sina respektive budgetförslag utan förutsätter att en förväntad resandeökning skulle bli så stor att det gör förslaget kostnadsneutralt. Senast enhetstaxa infördes (2006) i samband med trängselskatteförsöket så ökade resorna men främst på grund av trängselskatten.

Slutsats
Moderaterna vill alltså att det ska vara enkelt att resa samtidigt som intäkterna stärks, det är grunden för att kunna förbättra och bygga ut kollektivtrafiken. Vi försvarar därmed heller inget särskilt biljettsystem. Detta innebär heller inte att vi accepterar de rödgröna taxeförslag som dränerar SLs ekonomi från mellan en halv miljard kronor upp till en miljard kronor årligen. Vi erbjuder oss att diskutera en kostnadsneutral lösning på en historiskt känslig politisk fråga.