Kollektivtrafik

Nya siffror visar att fusket i kollektivtrafiken kräver tydliga insatser

I samband med att insatserna mot fusk och tjuvåkning ska förstärkas i kollektivtrafiken har vissa partier ifrågasatt fuskets nivå och sanningshalten i mätningarna. Idag presenteras nya siffror av trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) i DN som bekräftar fuskets utbredning och vad för insatser som bör göras mot detta.

– För min del är den här genomgången ett kvitto på att vi haft rätt när vi pratat om fusket. Partier som ifrågasatt siffrorna och hävdat att de var tagna ur luften har i alla fall inte agerat med kollektivtrafikens bästa för ögonen, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

– En viktig slutsats av SL-utredningen och erfarenhet från andra städer är att en ökning av kontrollerna minskar fusket, fortsätter Kristoffer Tamsons (M).

– Det är inte acceptabelt att människor känner sig otrygga och orättvist behandlade till följd av att vissa människor utnyttjar ett system som vi ska finansiera solidariskt, tillsammans, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Insatserna går ut på
En striktare tillämpning av regelverket från biljettkontrollanternas sida om vad som gäller när man åker utan giltig biljett
En bättre samordning mellan ordningsvakter som arbetar för SL och biljettkontrollen.
Utökat antal biljettkontroller, även i samarbete med ordningsvakter.
Planering och utsättning av biljettkontroller ska ske till områden med en hög andel fuskare.
Spärrarna i tunnelbanan och pendeltågsnätet kalibreras för att göra det svårare att fuska. De ljudsignaler som larmar vid fusk återinstalleras i spärrarna.
Informationsinsatser för att upplysa om fuskets konsekvenser

Fakta
SL har nu gjort en rad specialutredningar om fusk och svinn och genomfört omfattande kontroller på olika platser för att säkerställa fuskets storlek. Resultatet av all genomlysning är att fusket 2014 hamnade på en kvarts miljard kronor, vilket motsvarar 3,2 procent av resorna. SL-utredningen kommer fram till att fusket är större i tunnelbanan och på pendeltågen än i busstrafiken. Utredningen kommer också fram till att fusket relativt sett är störst längts ut i spårsystemet – längst norrut på blå linjen, längst söderut på röda linjen och på pendeltågen mellan Västerhaninge och Nynäshamn och mellan Södertälje och Gnesta.

Läs artikeln i sin helhet här
http://www.dn.se/sthlm/mer-an-var-tredje-sms-biljett-falsk/