Nu får Huddinges vuxna äntligen välja sin utbildning

Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun, Södertälje kommun samt Nykvarns kommun har genomfört en samordnad upphandling av gymnasial vuxenutbildning. Syftet är att kunna erbjuda medborgare en högkvalitativ utbildning. Det är totalt elva utbildningsanordnare som kommer erbjuda sina kurser och program

– Nu kommer Huddingeborna att kunna välja fritt bland ett brett utbud av vuxenutbildning. Det kommer ge bättre förutsättningar att kunna erbjuda utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft, säger Christina Eklund (M), ordförande i gymnasienämnden i ett uttalande.

–Vi vill att så många som möjligt ska få tillgång till utbildning.Det handlar om att ge människor valfriheten att kunna studera på egna villkor, som ger större möjlighet till högre studier eller jobb, avslutar Christina Eklund (M).

Mer information:
De elva utbildningsanordnarna som har uppnått kraven är följande: JENSEN education School AB, Hermods Aktiebolag, NTI-skolan AB, ABF-s avdelning i Stockholm, Folkuniversitet (Södertälje), Lärgården Utbildning Aktiebolag, SweJa Kunskapscenter Aktiebolag, Forsman och Nydal AB (MoA Lärcentrum), Lernia Utbildning Aktiebolag, ASTAR AB samt Stiftelsen Skillebyholm. Platserna för utbildningarna varierar över länet.

Kontakt:
Christina Eklund (M)
Ordförande i gymnasienämnden
Telefon: 070 333 58 20
E-post: christina.eklund@huddinge.se

Joakim Goding
Politisk sekreterare (M)
Telefon: 08-535 30 158
E-post: joakim.goding@huddinge.se 

 

Pressmeddelande (PDF)