CAcydo-WQAAuN1n

Så ser SL-trafikens nya kartor, symboler och linjer ut

Idag presenterades en ny grafisk profil för SL-trafiken där alla linjer i spårtrafiken får sin egen färg. Dessutom görs alla skyltar och symboler om och information kommer framöver finnas på både svenska och engelska. Detta gör kollektivtrafikresandet enklare, tydligare och tillgängligare för resenärerna.

– Ett expansivt Stockholm som planerar för nya linjer och trafiknät med nya krav och behov kräver ett nytt grepp. Därför behöver den grafiska profilen kompletteras med färger för alla trafikslag för att visa hur allt hänger ihop, vilket underlättar resandet i hela kollektivtrafiken, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

– För de som har svårt att läsa, eller har problem med siffror blir detta ett ytterligare stöd i navigeringen. Det fungerar även bättre ihop med omgivningar de ska synas i, exempelvis stationsbyggnader, med konsten och i stadsmiljöer, fortsätter Kristoffer Tamsons (M).

– För att tydliggöra att SL med en kollektivtrafik i värdsklass ska bidra till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion, kommer informationen framöver finnas både på svenska och på engelska, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Fakta
Idag finns en flora av olika visuella uttryck i trafikmiljön, framför allt på grund av ett SL inte har ett enhetligt skyltprogram. Detta förändras genom en tydlig markering av de olika spårlinjernas färger, som ger en förbättrad navigering för resenärer. De trafikslag som idag anges med så kallade trafikslagssymboler – en bokstav inom två spår – kommer också att moderniseras så att det istället övergår i bilder, så kallade piktogram. Dessutom kommer den nya profilen bygga på tvåspråkighet med information på både svenska och engelska. Den nya linjekartan, trafikinformationen och de nya symbolerna finns bifogat.

 

Sparkarta Odenplan_avtackning

Trafikinformation

Nya piktogram SL kopia