T-bane-kart fri

Nytt avtal ska ge tunnelbanan bättre surf och nya intäkter till SL

Landstingets trafiknämnd kommer på sitt nästa möte besluta om ett nytt avtal om mobil kommunikation i tunnelbanesystemet. Det ger förbättrade möjligheter för resenärer att surfa och samtala i tunnelbanan och väntas ge ökade intäkter till SL.

– Vi vill att Stockholms ska ligga i framkant när det gäller uppkoppling och ny teknik. Då måste alla dra sitt strå till stacken. Vi tar nu därför ett nytt initiativ i syfte att förstärka resenärernas möjligheter till mobil kommunikation i hela tunnelbanan, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Avtalet ger också intäkter om 60-65 miljoner kronor till SL över avtalsperioden och är därmed ett steg mot att systematiskt fortsätta det påbörjade arbetet med att förbättra intäkterna till SL, fortsätter Kristoffer Tamsons (M).

– Det förstärker också de delar av nätet som i dag kan glappa, där många resenärer i dag pekat ut Gamla stan som en station där uppkopplingen behöver bli bättre. Målsättningen är att Stockholm ska ha världens bäst uppkopplade resenärer, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Fakta
Trafiknämnden tar ställning till avtalet om förbättrad mobil kommunikation den 12 mars. Avtalet reglerar villkoren för de mobiloperatörskablar som finns i SL:s tunnlar. Syftet med avtalet är att fortsatt tillhandahålla resenärerna möjlighet till mobil kommunikation vid resa i tunnelbanan. Avtalet kommer vara både operatörsneutralt och teknikneutralt. Operatörsneutraliteten möjliggör för andra operatörer att ansluta sig till avtalet under avtalsperioden och teknikneutraliteten innebär att SL inte låser sig till någon särskild teknik utan är öppet för moderniseringar av tekniken efterhand. Intäkterna för SL beräknas öka med 60-65 miljoner kronor.