Sjukhus, vardcentraler

Omställningsbidrag till akutsjukhusen

Våra akutsjukhus i Stockholms län står inför stora ekonomiska utmaningar. Tillsammans går de 800 miljoner kronor i underskott, vilket motsvarar en förlust på två miljoner kronor per dag. Vi har sagt det förut – och nu säger vi det igen: läget är allvarligt. Så allvarligt att vi i Alliansen nyligen beslutade att frigöra 590 miljoner kronor ur hälso- och sjukvårdsbudgeten i ett så kallat omställningsbidrag.

Vi gör det här för att hjälpa sjukhusen att reda upp sina ansträngda situationer. Bidraget är ett resultat av en omprioritering i hälso- och sjukvårdsbudgeten och är en engångssumma som på inga sätt är tänkt att bli återkommande.

När omställningsbidraget delades ut gav vi också i uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att hitta lösningar på hur omprioriteringarna kan göras utan att patientsäkerheten äventyras.

För att klara framtidens hälso- och sjukvård måste mer vård flytta ut från sjukhusen för att ge plats åt de allra svårast sjuka. Vi fortsätter utvecklingen mot fler vårdval, för att få en större mångfald bland vårdgivarna och utveckla kvaliteten på vården. Att en sådan omställning tar tid får man ha respekt för, och vi vill stötta akutsjukhusen i arbetet med att ställa om sina verksamheter och hitta smartare arbetsätt.

Härifrån kommer pengarna
Akutsjukhusen har ett gemensamt underskott på 800 miljoner kronor.
Stockholms läns landsting frigör 600 miljoner kronor för att hjälpa akutsjukhusen att få ordning och reda på sin ekonomiska situation.
400 miljoner kronor – alltså två tredjedelar av dessa 600 miljoner kronor – ges av omprioriteringar i hälso- och sjukvårdsnämndens budget.
200 miljoner kronor – alltså en tredjedel av dessa 600 miljoner kronor – ges av omprioriteringar från övrig landstingsverksamhet.
De resterande 200 miljoner kronorna kommer att hanteras genom omprioriteringar effektiviseringar på akutsjukhusen.