Benjamin Dousa

M kritiska till DO-beskedet

Regeringen har beslutat att stoppa den planerade flytten av Diskrimineringsombudsmannen till Rinkeby. Moderaternas lokala företrädare i Rinkeby är mycket kritiska.

-När Alliansen styrde Stockholm satsade vi på att utveckla ytterstaden i dialog med invånarna. Det är oförsvarligt att de rödgröna nu bromsar den utveckling som Alliansen startade. I Stockholm har vi gått före med att flytta flera offentliga förvaltningar till ytterstaden, säger Benjamin Dousa (M), vice stadsdelsnämndsordförande Rinkeby-Kista.

-Den här regeringen tycker sig ha råd med gratis museibesök, men de anser sig inte ha råd med en myndighet i ytterstaden där lokalerna är mycket billigare. Jag skulle vilja bjuda in ministern samt DO med medarbetare för att visa på vilken fantastisk plats Rinkeby är, men att vi behöver fler arbetsplatser här, avslutar Benjamin Dousa (M), vice stadsdelsnämndsordförande Rinkeby-Kista.