irenesvenonius

Iréne Svenonius tjänstgör som tillförordnad chefsombudsman för Stockholm stad och län

Iréne Svenonius tjänstgör som tillförordnad chefsombudsman för Stockholm stad och län på halvtid från och med idag och fram till och med förbundsstämmorna i förbunden. Iréne har de senaste åtta åren arbetat som stadsdirektör i Stockholms stad samt som VD i Stockholms stadshus. Dessförinnan har hon haft olika chefspositioner som tjänsteman i Stockholm stad sedan 2000. Före dess var hon politisk sekreterare/borgarrådssekreterare hos Carl Cederschiöld och Sten Nordin i Stadshuset. Iréne är civilekonom och ledamot i kommunfullmäktige i Täby kommun.
Iréne nås på tfn 070 867 66 11, irene.svenonius@moderat.se