Alliansen

Förbifarten är en seger för Stockholmsregionen

I dag beslutar regeringen att häva byggstoppet för Förbifart Stockholm, på grund av påtryckningarna från Alliansen i Stockholms läns landsting. Alliansen har varit tydliga med att vi ser ett stort behov av Förbifarten och inte vill flytta pengar mellan viktiga infrastrukturprojekt.

– Det är glädjande att vänsterregeringen äntligen släppt prestigen och stoppat frysningen av Förbifart Stockholm. Stockholmregionen växer kraftigt och vi behöver Förbifarten för att knyta ihop södra och norra länsdelarna. Nu är det upp till Miljöpartiet i Stockholmsregionen att ge besked om de står bakom Stockholmsöverenskommelsen och erkänner vikten av såväl Förbifarten som utbyggd kollektivtrafik, säger Torbjörn Rosdahl (M), landstingsråd och gruppledare.

– En av stoppklossarna som de rödgröna placerat för Stockholms utveckling är borta – även om det lett till en helt onödig försening av förbifarten, som kommer kosta skattebetalarna långt över 200 miljoner. Men Stockholmsregionen behöver besked också om hotet mot Bromma, skatteutjämningen och inskränkt valfrihet i välfärden, som skulle drabba stockholmarna hårt, säger Anna Starbrink (FP), landstingsråd och gruppledare.

– Vi måste förbättra trafiksituationen i Stockholmsregionen och arbeta för tillväxt samtidigt som vi tar ansvar för ett hållbart resande. Med Förbifarten och utbyggd tunnelbana tar vi flera steg framåt, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Förbifarten fyller en viktig roll i att styra bort trafiken från innerstaden men också med att knyta ihop norra och södra länet med bra busstrafik. En växande Stockholmsregion behöver både Förbifarten och Bromma flygplats, och vi ska fortsätta jag utsläppen från bil och flyg, men inte transportslagen som sådana, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

Regeringen meddelar idag att frysningen av Förbifart Stockholm stoppas och byggnationen väntas återupptas från 1 januari.

I miljöpartiets debattartikel i SvD hävdas att Stockholms läns landsting har ett underskott på åtta miljarder. Det stämmer inte. Trafiken tillförs 8,9 miljarder kronor i budgeten för 2015 vilket är 6,1 procent eller 500 miljoner kronor mer än i budgeten för 2014. Investeringarna uppgår till 7,3 miljarder kronor i kollektivtrafiken nästa år och de närmaste fem åren hela 39,5 miljarder kronor. Det stämmer inte heller att landstingskoncernen visar ett underskott, faktum är att 2015 väntas bli det nionde året i rad med överskott.