Alliansen

Så blir Stockholms kollektivtrafik nästa år

Igår började den första av två dagars budgetfullmäktige i Stockholms läns landsting där det togs beslut om kollektivtrafiken för nästa år. Med Alliansens förslag blir det ökade trafiksatsningar, nya investeringar och oförändrad SL-taxa.

– Genom en ansvarsfull och fullt ut finansierad budget där vi utökar ramarna för trafiken med 750 miljoner fortsätter vi arbetet med att bygga ut och rusta upp kollektivtrafiken för skapa en ännu bättre fungerade vardag för resenärerna i Stockholmsregion, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Stockholmarna behöver en bra och pålitlig kollektivtrafik. Därför satsar vi på upprustning och utbyggnad av både tunnelbana, spårväg och pendelbåtar. Det ska också vara lätt att ta med cykeln i kollektivtrafiken – bra för miljön, för hälsan och för resenärerna, säger Sara Svanström (FP), 1:e vice ordförande i trafiknämnden.

– Att bygga ut kollektivtrafiken är en viktig del i att underlätta stockholmarnas livspussel och ställa om till ett hållbart resande i länet. Vi utreder en ombyggnad av busslinje 4 till spårväg, satsar på att Stockholm ska ha världens bäst uppkopplade resenärer och slopar kravet på samåkning vid sjukresor, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

– Tre nya pendelbåtslinjer kommer snart att invigas i Stockholm. Vår ambition är att bygga ut sjötrafiken, både i skärgården och på Stockholms inre vatten. Inte minst med miljövänliga elbåtar, säger Lukas Forslund (C), gruppledare Trafiknämnden och ordförande i Sjötrafikberedningen.

Fakta om Alliansens förslag till mål och budget 2015 för Stockholms läns landsting

  • Trafiken tillförs 8,9 miljarder kronor i budgeten för 2015 vilket är 6,1 procent eller 500 miljoner kronor mer än i budgeten för 2014.
  • Investeringarna uppgår till 7,3 miljarder kronor i kollektivtrafiken nästa år och de närmaste fem åren hela 39,5 miljarder kronor.
  • Trafiknämndens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, väntas öka med 4,0 procent mellan budget 2014 och 2015
  • Taxorna inom SL-trafiken förändras inte.
  • Fler och uppgraderade tunnelbanetåg samt tätare avgångar i tunnelbanan.
  • Sjötrafiken upphandlas för att säkra en fungerande vardag för de som bor i skärgården och samtidigt bättre tillgängliggöra skärgården för besökare.
  • Upprustade rulltrappor och hissar i SL-trafiken.
  • Samlat grepp kring stationsmiljöerna i tunnelbane- och pendeltågstrafiken.
  • Arbetet med tre nya pendelbåtslinjer påbörjas
  • Budgeten är Alliansens nionde budget i rad i balans sedan 2006, enligt balanskravet. Det budgeterade resultatet är 53 miljoner kronor.