CES

Catharina Elmsäter–Svärd lämnar politiken

För precis snart 20 år sedan klev jag in i kommunhuset i Södertälje. Sedan dess har jag haft förmånen och glädjen att vara förtroendevald på heltid inom politiken. Jag har kunnat påverka människors vardag genom olika ledande befattningar på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt.

När jag tidigare deklarerade att jag inte tänkte kandidera till partiordförandeposten öppnade sig istället andra vägar på min livsstig.

Jag känner att det nu är ett utmärkt läge att lämna den aktiva partipolitiken och istället påbörja något nytt. Mitt engagemang för människor och samhälle kommer att bestå. Exakt vad jag ska göra kommer jag att få tillfälle att återkomma om längre fram i vår.

Jag har idag lämnat min avsägelse av uppdraget som Riksdagsledamot för moderaterna i Stockholms län. Dessutom har valberedning för såväl partistyrelse som länsförbundsstyrelse informerats om att jag inte står till förfogande för omval.

Det är dags att släppa fram en ny härlig generation i frihetens tjänst. Särskilt så håller jag alla tummar att vi inom kort får en ny statsminister. En kvinna som heter Anna Kinberg Batra