00_marie_ljungberg_schott

Landstinget klarar hela kömiljarden

Stockholms läns landsting klarar under oktober månad kraven för att få del av regeringens kömiljard. Det är enligt nya siffror från Sveriges kommuner och landsting som Stockholms läns landsting klarar kraven för besök såväl som behandling. Vi fortsätter nu arbetet med att korta köerna inom sjukvården för att nå målet om en köfri sjukvård.

– Långa köer i sjukvården är en av de största utmaningarna. Vi vill fortsätta att korta köerna under den här mandatperioden, särskilt på akutmottagningarna, säger Marie Ljungberg Schött sjukvårdslandstingsråd.

– Att den nya vänsterregeringen vill ta bort kömiljarden är olyckligt och sänder fel signaler. De resurser som vi får kommer gå direkt till att fortsätta korta köerna i sjukvården, avslutar Marie Ljungberg Schött

Bakgrund
För att få ta del av regeringens kömiljard krävs det att landstingen når målet om att 70 procent av patienterna i landstinget får besök inom specialiserad vård respektive får behandling inom planerad specialiserad vård inom 60 dagar. Exakt hur stor del av kömiljarden Stockholm får är inte klart ännu. Detta eftersom det bygger på hur det går för de övriga landstingen/regionerna.

  • Andelen väntande till besök mindre än 60 dagar i oktober 2014 var 80 procent, under september var motsvarande siffra 70 procent.
  • Andelen väntande till behandling mindre än 60 dagar i oktober 2014 var 73 procent, under september var motsvarande siffra 63 procent.
  • Gränsen för att ta del av regeringens Kömiljard är 70 procent.

Mer information och siffror finns på landstingets hemsida: http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2014/11/Landstinget-klarar-hela-komiljarden-i-oktober/