00_peter_carpelan

Flest öppna vårdplatser på hela året just nu

Sedan den förra mätningen från slutet av oktober har antalet bemannade vårdplatser ökat på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som är länets tre största akutsjukhus. Det är ett resultat av Alliansens arbete med att fortsätta bemanna upp fler vårdplatser. 3221 vårdplatser är öppna inom akutsjukvården enligt senaste mätningen gällande vecka 48.

Vi fortsätter att bemanna upp fler vårdplatser för att ytterligare förbättra sjukvården. Särskilt nu inför julhelgerna är det viktigt att vi har en bättre situation än förra året, säger Peter Carpelan, forskning- och personallandstingsråd.

Karolinska Universitetssjukhuset som arbetat med särskilt fokus på att planera sin verksamhet för att maximera antal öppna vårdplatser hade denna vecka det högsta antalet öppna platser i år. Utöver platserna på akutsjukhusen finns också strax över 900 geriatriska vårdplatser öppna utanför akutsjukhusen.

 

 

Fastställd vårdplats är de platser som finns när sjukhuset har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. En viktig uppgift för sjukhusledningarna är att dimensionera platsantalet rätt i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser. Detta för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter.