00_cecilia_brinck

Moderaterna kräver att bygget av Förbifarten återupptas

Bromma flygplats och Förbifart Stockholm är mycket viktiga för både Stockholmsregionens och hela Sveriges utveckling och tillväxt. I Moderaternas budgetförslag kräver vi att Stockholms stad omedelbart hemställer hos regeringen att bygget av Förbifarten återupptas senast 1 januari 2015 och att Bromma flygplats får vara kvar.

– Förbifarten är viktig för att Stockholm ska fortsätta vara en tillväxt- och jobbskapande region men den är också viktigt för framkomligheten i staden. Genom byggandet av Förbifart Stockholm kan vi korta människors restider, underlätta för transporter och samtidigt minska biltrafiken i innerstaden, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck.

Enligt beräkningar från Trafikverket så kostar förseningen av Förbifart Stockholm cirka fyra miljoner kronor per dag. Räknat fram till planerad byggstart den 1 maj 2015 kommer så förseningen av bygget kosta skattebetalarna cirka 700 miljoner kronor, vilket i runda slängar motsvarar intäkterna för den skattehöjning som vänstermajoriteten i Stadshuset aviserat.

– Vi kan inte acceptera det här slöseriet med skattemedel. I vår budget kräver vi därför att Stockholms stad omedelbart hemställer hos regeringen att återuppta arbetet med att fortsätta bygga Förbifart Stockholm, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck.