AKJ

Ett Stockholm för alla – en budget för en stad med jobb, kunskap och möjligheter

Ett starkare Stockholm byggs med fler i arbete. När fler ges möjlighet till arbete och egen försörjning stärks också möjligheterna att utveckla Stockholm.

Vår vision för Stockholm är en hållbar, tillåtande och framtidsinriktad stad med en mångfald av människor, företag och entreprenörer. En stad där det är enkelt att leva och bo. Det ska finnas bra förskolor och skolor i hela staden med fokus på kunskap. Stockholm ska vara en stad för alla där tillgängligheten ständigt utvecklas. I Stockholm ska alla känna sig trygga.

– Fler arbetade timmar är en förutsättning för att kunna finansiera välfärden. Därför prioriterar vi en stabil ekonomi, fler jobb och fokus på kärnverksamheterna inom skola, äldreomsorg och sociala verksamheter utan att höja skatten, säger gruppledaren och oppositionsrådet Anna König Jerlmyr.

Moderaterna står också fortsatt fast vid de långsiktiga projekt som krävs för att säkra Stockholmsregionens tillväxtförutsättningar: byggandet av Förbifart Stockholm, bevara och utveckla Bromma flygplats och ett högt bostadsbyggande med sammanlagt 40 000 påbörjade bostäder till 2018.

Moderaterna prioriterar i budgetförslaget stadens kärnverksamheter, det vill säga äldreomsorg, skola och sociala verksamheter. Vi gör det både i form av större påslag per individ inom äldreomsorg och skola och i form av riktade satsningar.

Moderaternas budgetförslag i korthet (hela budgeten finns längre ned som bifogad pdf):

 • Moderaterna höjer inte skatten utan bibehåller 2014 års skattenivå.
 • Vi vill skapa förutsättningar för minst 140 000 nya jobb i Stockholm till 2020.
 • 25 miljoner kronor till att höja ambitionerna i bostadsbyggande med drygt 13 000 fler påbörjade bostäder än majoriteten till år 2018.
 • Fortsätta satsa på lärarlönerna.
 • Satsning på 15 miljoner kronor för att förbättra elevhälsan.
 • Vi prioriterar 158 miljoner kronor i riktade satsningar på en kvalitetshöjning inom äldreomsorg, skola och socialt stöd.
 • 45 miljoner kronor mer än majoriteten på grund- och gymnasieskolans schabloner.
 • 20 miljoner kronor för satsning på bättre matematikundervisning.
 • Vi vill omedelbart fortsätta byggandet av Förbifart Stockholm.
 • Vi vill utveckla Bromma flygplats och fullfölja avtalet till år 2038.
 • Moderaterna vill fortsätta bygget av Nya Slussen.
 • Vi vill bygga Österleden.
 • Vi försvarar och vill utveckla valfrihet och mångfald i förskola, skola och äldreomsorg.
 • Fortsätta satsa 70 miljoner kronor per år för minst 7 000 feriejobb för unga.
 • Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad 2050 och giftfri stad 2030.
 • Bygga ut tunnelbanan med tio nya tunnelbanestationer; förverkliga tunnelbaneutbyggnadens nio stationer och gå vidare med en förlängning från Hagsätra till Älvsjö.

Läs hela budgeten som PDF: Budget 2015 Moderaterna Stockholms stad