00_marie_ljungberg_schott

Bra att lagrådet sågar rödgrönt förslag mot valfrihet

Regeringen drar tillbaka sin proposition om att slopa det fria vårdvalet efter hård kritik från lagrådet. Lagrådet slog fast att den knappt tre veckor långa remisstiden för förslaget var ”orimligt kort” och att regeringen inte förklarat varför lagändringen måste införas så snabbt. Rådet riktar även kritik mot att regeringen har valt bort att tillfråga flera viktiga remissinstanser exempelvis patientföreningar.

– Stockholmarna förtjänar bättre än såhär, vi kommer alltid stå på deras sida och värna om deras möjlighet att välja vårdgivare, för vi tror att de kan välja bättre än politiker. Beslutet är en delseger för fortsatt ökad patientmakt och ett stort nederlag för den svaga vänsterregering som nu får dra tillbaka vårdvalspropositionen, säger Marie Ljungberg Schött sjukvårdslandstingsråd.

– Idag är det lättare att träffa en doktor än innan vi kom till makten. Vi har halverat köerna två gånger sedan 2006. Målet med Vårdval Stockholm var just att öka tillgängligheten på god vård och att öka patienternas inflytande över sin egen vård. Så har det blivit och det kommer vi att fortsätta slå vakt om, fortsätter Marie Ljungberg Schött sjukvårdslandstingsråd.

Trots stark kritik angående slopande av det fria vårdvalet har regeringen för avsikt att återkomma med ett nytt förslag under våren gälla den första juli.