00_joakim_larsson

Moderaterna satsar på stadens äldre

I Moderaternas förslag till budget för 2015 i Stockholms stad prioriteras äldreomsorg, skola och sociala verksamheter, det vill säga stadens kärnverksamheter. Vi gör det både i form av mer pengar per individ inom äldreomsorgen, men också i form av riktade satsningar. Bland annat satsar vi 10 miljoner kronor på ett pilotprojekt där en hel stadsdel certifieras enligt Silviahemmets utbildningscertifiering.

– Det är viktigt att fortsätta satsningarna på kompetens och kvalitet i vård och omsorg för personer med demens och deras anhöriga. Därför gör vi en särskild satsning med 10 miljoner kronor på ett pilotprojekt där en hel stadsdel certifieras enligt Silviahemmets utbildningscertifiering, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson.

För Moderaterna har det alltid varit viktigt att stå upp för individens rätt till valfrihet, oavsett vem du är och var i livet du befinner dig, och utifrån individens egna önskemål och behov.

– Vänstermajoriteten vill minska valfriheten genom att ta bort privata aktörer. Vi vill istället göra det enklare för de äldre att välja bland ett stort utbud av aktörer och verksamheter. Därför satsar vi drygt 2 miljoner på läsplattor till biståndshandläggarna så att de snabbt och enkelt kan söka fram rätt utförare tillsammas med den äldre, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson.

Vi vill att alla äldre ska ha samma förutsättningar oavsett var i staden de bor. Därför vill Moderaterna ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att överföra biståndsbedömningen från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden. Vi vill också satsa 38 miljoner kronor mer än vänstermajoriteten på hemtjänsten.