Alliansen

En splittrad opposition lägger ofinansierade förslag

I dag presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet två helt olika förslag till budget. Skattehöjningar och nedstängd Förbifart är inte vad Stockholmsregionen behöver för att fortsätta växa och få människor i arbete. Färre människor i arbete leder till minskade intäkter för landstinget.

Patienter, resenärer och skattebetalarna har inte råd med deras vänsterexperiment. Det är tydligt att den splittrade oppositionens förslag inte är fullt finansierade eftersom de använder sig av pengar som inte finns. Det kommer långsiktigt äventyra en redan bräcklig ekonomisk situation, säger Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M).

Vi samarbetar gärna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms län – men då krävs enighet om hållbar finansiering. Vidlyftiga löften utan grund gör inte stockholmarna gladare, och kommer inte att göra hälso- och sjukvården bättre, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

Oppositionens olika förslag tar inte avstamp i verkligheten. Dessutom ger ingen av dem stöd till att Stockholmsöverenskommelsen måste stå fast, så att den rekordstora utbyggnaden av tunnelbanan kan finansieras och byggnationen av Förbifart Stockholm kan fullföljas, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Vi vill samarbeta över blockgränsen kring hur Stockholmsregionen ska förbli världsledande i att förena tillväxt och hållbar miljö. Grundbultar som Förbifarten, t-baneutbyggnaden och en god flygtillgänglighet över Arlanda och Bromma måste dock ligga fast om regionen ska förbli en förebild, och här är oppositionspartierna splittrade, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgård- och regionplaneringslandstingsråd.