Jonas_Nilsson_0513

Tvångsanslut inte Stockholms hyresgäster till politiska organisationer

Vänsterstyret i Stockholm vill ansluta stadens tre kommunala bostadsbolag till SABO. Stockholms bostadsbolag har i dag styrelser som besätts av de partier som finns i Stockholms kommunfullmäktige. SABOs styrelse blir nu ytterligare ett lager med arvoderade politiker. Dessutom blir prislappen drygt två miljoner om året, något som hyresgästerna får betala.

– Det är obegripligt varför Stockholms hyresgäster ska tvångsanslutas till en organisation som arrangerar och genomför politiska kongresser och som fungerar som en megafon för en planekonomisk bostadspolitik på vänsterkanten, säger Jonas Nilsson, vice ordförande i Familjebostäder.

– Stockholms bostadsbolag är sammantaget några av de i särklass mest välskötta i Sverige efter åtta år av alliansstyre i Stockholm. SABO är i grunden en lobbyorganisation för en allmännytta som genom åren kommit att fungera allt sämre, säger Jonas Nilsson.

Foto: Jonna Thomasson