Kristoffer-Tamsons_stor

Brommas framtid fråga för hela Stockholmsregionen

Det rödgröna styret i Stockholms stad är överens om att senast 2022 ha avvecklat Bromma flygplats. Detta trots vad Socialdemokraterna sade före valet om att flygplatsens framtid skulle vara säkrat till 2038 då nuvarande avtal med Swedavia löper ut. Är detta en linje de avser driva innebär det inte bara ett löftesbrott, utan också att de tänker avgöra flygplatsens framtid utan hänsyn till vare sig Stockholmsregionen eller Sverige i stort.

– Att det rödgröna styret i Stockholm fortsätter att ignorera tidigare löften till stockholmarna är en sak. Men att de så tydligt driver denna linje utan vilja till dialog och ansvarstagande för Stockholmsregionens och Sveriges samlade behov av fungerande kommunikationer är under all kritik, säger Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd.

– Att släcka ned en så viktig tillväxtmotor för jobb och utveckling som Bromma utgör får inte bli en fråga för Stockholms rödgröna styre att avgöra i slutna rum. Framtiden för flygplatsen kräver en bred förankring och kräver hela Stockholmsregionens delaktighet, fortsätter Kristoffer Tamsons.

– Jag förutsätter att det rödgröns styret i Stockholm tar sitt ansvar och öppnar för en regelrätt dialog där fler får säga sitt. Det måste gälla både kommuner, landstinget, näringslivet och människor i stort, avslutar Kristoffer Tamsons.