AKJ

En tydlig rödgrön udd riktad mot arbetande barnfamiljer i Stockholm

Idag presenterade regeringen sin budgetproposition.En tydlig rödgrön udd riktad mot arbetande barnfamiljer i Stockholm

– Vänsterregeringen verkar målmedvetet rikta in sig på att försvåra och fördyra för barnfamiljerna att få vardagen att gå ihop. Av rent ideologiska skäl slopar regeringen läx-RUT och halverar RUT-avdraget. Dessutom tänker regeringen höja maxtaxan till förskolan till 2018 med uppemot en fjärdedel. Möjligheten att balansera arbete och familjeliv är uppenbart inte en prioritering för vänsterregeringen, säger Anna König Jerlmyr (M) gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

– Regeringens budgetförslag är uttalat stockholmsfientligt genom att hämma förutsättningarna för tillväxt och jobb. Höjda skatter på arbete – särskilt för ungdomar – och höjda bidrag för att inte arbeta försvagar drivkrafterna för arbete. Kombinerat med uteblivna eller försenade infrastrukturinvesteringar innebär det ett rödgrönt dråpslag mot tillväxten i Stockholm som Sveriges ekonomiska motor, säger Anna König Jerlmyr (M).