torbjorn-rosdahl

En tillväxt och (S)tockholmsfientlig budget

Genom att göra det dyrare att anställa och utöka stockholmsskatten ser vi nu vänsterregeringens färdriktning för framtiden. Till 2016 siktar vänsterregeringen på att utöka stockholmsskatten och därutöver avskaffa kömiljarden som minskat vårdköerna och ökat patienternas tillgänglighet till vården.

– Vi kan konstatera att den stockholmsfientliga retoriken under valrörelsen nu har blivit vänsterregeringens politik. En utökad stockholmsskatt hotar tillväxten i Stockholm och därmed resurserna till sjukvården och kollektivtrafiken, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

– Genom att göra det dyrare att anställa unga såväl som äldre och därutöver utöka Stockholmsskatten ser vi med oro på hur vänsterregeringens bidragslinje kommer slå mot stockholmsregionens arbetslinje, avslutar Torbjörn Rosdahl (M).

Bakgrund:
Idag presenterade Socialdemokraterna sin budgetproposition för 2015. Då invånarna i Stockholms län står för en fjärdedel av inkomstskatterna i Sverige och en tredjedel av de statliga inkomstskatterna påverkar skatteförändringar i första hand Stockholms tillväxt. När vänsterregeringen nu föreslår att brytpunkten för att betala statlig skatt inte ska räknas upp i takt med löneökningarna utan bara med inflationen innebär det att ännu fler stockholmare kommer att behöva betala statlig inkomstskatt. När man därutöver föreslår att jobbskatteavdraget ska börja trappas av vid inkomster på 50~000 kronor kommer många Stockholmare att få höjd skatt. Dessa effekter tillsammans innebär både att skatten blir högre och att det lönar sig sämre att arbeta som i sin tur hotar tillväxten och resurserna till sjukvården. Marginalskatten kan bli så hög som 60 procent (om man både bor i en kommun som har en kommunalskatt på 32 procent och tjänar över 50 000 kronor).

Stockholmsskatten (utjämningsskatten): Regeringen aviserar att man kommer att se över hur man skulle kunna öka utjämningen ytterligare och att förändringen ska träda i kraft 1 januari 2016. I praktiken betyder det att ytterligare skatteintäkter flyttas från Stockholm till övriga landet.

Kömiljarden: Regeringen avser att avskaffa kömiljarden och att inga medel för kömiljarden kommer att betalas ut fr.o.m. 2016.

Foto: Jonna Thomasson