karin-enstrom

Löfven offrar valfriheten

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvens överenskommelse med Vänsterpartiet om ett kommunalt veto vid etablering av nya skolor, vårdcentraler och äldreboende är mycket olycklig. Det har lett till ett osäkert läge för elever, patienter och äldre i Vaxholm och övriga Sverige. Löfvens stora löften om valfrihet och samverkan, med andra än V, låter alltmer ihåliga.

I Vaxholms Stad finns flera förskolor varav fem är fristående. Vidare finns det sex grundskolor där en skola drivs i privat regi. Nästan var sjätte grundskoleelev i Vaxholm går i en fristående skola.

Det kommunala vetot är en kraftig förskjutning av makt. Makt över att fatta beslut om våra egna liv. Beslutet om val av skola flyttas från familjer till kommunernas politiker och tjänstemän. Detta är vad ett kommunalt veto innebär. Vetot försvårar för många bra skolor att få starta, växa och fortsätta utveckla sin verksamhet. Allt detta slår i slutändan mot skolbarnen.

Undersökningar visar att Socialdemokrater inte sätter verksamheternas kvalitet i första hand. Trots att Skolinspektionen efter tuffa prövningar har godkänt ansökningar visar Friskolornas Riksförbunds undersökning att större S-styrda kommuner i sju av tio fall har velat stoppa etableringen av nya fristående skolor. Med andra ord är det Socialdemokraternas ideologi som styr, inte elevernas bästa. Oron för vad som härnäst ska komma ut ur Löfvens förhandlingsrum är mer än befogad.

Den nya regeringens kraftiga gir vänsterut gynnar inte medborgarna. Ordning och reda ska självklart råda inom välfärden. Här har Nya moderaterna tagit flera steg för att motverka exempelvis skatteplanering. Men på grund av det kommunala vetot hotas nu Vaxholmsbornas valfrihet.

Karin Enström (M)
Riksdagsledamot, Vaxholm

Foto: Jonna Thomssson

Artikeln publicerades 22/10 i Mitt i Södra Roslagen. Länk: http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_misr