nya-moderaterna-2

Ny ledning för Danderyds kommun – M, FP och KD överens om samarbete

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tecknat en överenskommelse om att leda Danderyds kommun de kommande fyra åren. Den politiska plattformen har namnet ”Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus”.

– Vi moderater är mycket nöjda med den gemensamma politiska plattformen. Där slås bland annat fast att skatten ska vara oförändrat låg. Vidare är vi överens om att fullfölja viktiga projekt som förnyelsen av Mörby centrum, utredningen om tunnelförläggning av E18 genom kommunen och att arbeta för utbyggnad av tunnelbanan till Täby, kommenterar Anders Paulsen (M), ordförande för Moderaterna i Danderyd.

– Överenskommelsen innehåller en satsning på höjda lärarlöner de kommande åren. Lärarnas löneutveckling är av stor betydelse om Danderyd ska kunna attrahera de skickligaste pedagogerna och skolledarna. Dessutom gläder vi oss särskilt åt att det nu ska byggas fler bostäder i Danderyd, säger Lars-Gunnar Wallin (FP), ordförande för Folkpartiet i Danderyd.

– Vi kristdemokrater välkomnar att valfriheten stärks gällande särskilda boenden för äldre, i och med att LOV (Lagen om valfrihetssystem) nu ska införas i Danderyd. Rätten att välja måste också omfatta de äldre och deras anhöriga. En annan viktig valfråga för oss har varit att det byggs fler infartsparkeringar, något som vi också har fått med i plattformen, säger Peter Forssman (KD), ordförande för Kristdemokraterna i Danderyd.

Överenskommelsen ”Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus” finns att läsa som bifogad PDF: Överenskommelse M-FP-KD