UllaHamilton

Ulla Hamilton lämnar som borgarråd: Tack för åtta fantastiska år!

Ulla Hamilton har bestämt sig för att inte ställa upp till omval som borgarråd i Stockholms stad. Hamilton (M) lämnar efter åtta år som borgarråd i majoritet, den senaste mandatperioden som ansvarig för trafik-, arbetsmarknad- och näringslivsfrågorna. Hamilton kommer sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommentar från Ulla Hamilton:
Jag har haft åtta fantastiska år som borgarråd i Stockholm. Men nu är det är dags att göra något annat. När jag tillträdde efter valet 2006 var min målsättning att göra skillnad, det var också rubriken på en av de första intervjuerna med mig. Jag har gjort skillnad och det känns naturligt att lämna livet som heltidspolitiker nu när en annan majoritet tar över i Stadshuset.

Den offentliga debatten har svängt i Sverige. Mycket som har tyckts självklart ifrågasätts nu och udden mot näringslivet och dess villkor är tydlig. Det handlar bl a om äganderätten, näringsfriheten, rätten att få gå med vinst. Ytterst är det förutsättningarna för jobb och tillväxt i Sverige som ligger i vågskålen.

Jag har haft förmånen att vara på ledande position under en tidsperiod då det hänt oerhört mycket i Stockholm. Stockholm är idag en av Europas snabbast växande städer. Stockholmarna har äntligen fått viktiga beslut om infrastrukturinvesteringar. Vi har fått se en kraftig ökning av antalet företag. Världen tittar på det Start-up under som nu sker i Stockholm. Unga människor vill se sina företag växa här. Det är fantastiskt.

Men nu blåser nya vindar. Förra veckans besked från den nytillträdda regeringen om tillsättandet av en utredning om vinster i välfärden, skattehöjningar, mm är djupt oroande. En våt filt läggs över en hel bransch under flera år. Vad kommer härnäst?

Det fria företagandet är grunden för välståndet. Om företag inte får gå med vinst så startas de inte, i vart fall inte i Sverige. Därför måste villkoren för företagandet utgå från att vi lever i en global värld.

Nu hoppas jag få möjlighet att bidra i arbetet för att Sverige och Stockholm ska vara fortsatt konkurrenskraftigt när det gäller att starta och utveckla företag, att låta individer utveckla sina idéer och förverkliga dem oavsett om det är inom den sk välfärdssektorn eller inom andra områden.