Foto: Peter Knutsson

Ny hög nöjdhet för SL-trafiken

Efter flera års rekordsatsningar av Alliansen på att modernisera och bygga ut kollektivtrafiken märks också en ökad nöjdhet bland resenärerna. Under september 2014 uppmättes en av de högsta nöjdhetssiffrorna sedan mätningarna startade.

– Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vår politik fungerar men fortfarande kvarstår flera utmaningar. Det handlar bland annat om att göra det enklare att resa, fortsätta öka punktligheten och hålla en hög utbyggnadstakt i kollektivtrafiken, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– För att få ännu mer utbyggnad av kollektivtrafiken är det viktigt att den nya rödgröna Regeringen, som Alliansregeringen gjorde med tunnelbaneutbyggnaden, också bidrar till statliga investeringsmedel till svenska städer som satsar på spårburen trafik, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Sammanfattning
Övergripande nöjdhetsbetyg för september är 77 procent och är bland den högsta noteringen som har uppmätts.

Tunnelbana
Tunnelbana har en bibehållen nöjdhet på 78 procent. Nöjdheten med trängseln sjunker från 41 till 38 procent, medan personalens bemötande får ett ökat betyg med fyra procentenheter, från 66 till 70.

Pendeltåg
Pendeltågstrafiken får denna månad ökat nöjdhetsbetyg från 68 till 71 procent. Ökade betyg ses bland annat för tidhållningen som ökar från 50 till 55 och förares körsätt som ökar från 83 till 86. Personalens förmåga att svara på frågor minskar med fyra procentenheter, från 66 till 62.

Lokalbana
Lokalbanans nöjdhetsbetyg ökar sedan föregående månad, från 85 till 86 procent. Nöjdheten med tidhållningen ökar från 74 till 77 procent och personalens förmåga att svara på frågor ökar från 78 till 82 procent.

Buss
Nöjdhetsbetyget för buss stiger med tre procentenheter sedan föregående månad, från 74 till 77 procent. Bland annat ökar nöjdheten med störningsinformation från 49 till 52 procent.

Fakta
Upplevd kvalitet mäter dels den övergripande nöjdheten, dels ett antal olika kvalitetsfaktorer, såsom punktlighet, störningsinformation, städning, trängsel, trygghet och personalens bemötande. Undersökningen görs via enkäter ombord på fordonen till cirka 8 000 resenärer varje månad.