UllaHamilton

Nedläggning av Bromma flygplats hotar jobben

På onsdagen aviserade den nya rödgröna regeringen att en förhandlingsperson ska tillsättas i syfte att ha kontakt med kommuner som överväger eller kan bygga bostäder på flygplatsmark i anslutning till städer. En av de aktuella flygplatserna är Bromma flygplats. Sverige är en liten öppen ekonomi som är beroende av handel, och med långa avstånd inom landet och till våra viktiga marknader. En nedläggning skulle vara ett hårt slag mot Stockholmsregionens tillväxtmöjligheter och fler jobb.

– Att stänga ner Bromma flygplats blir nu en reell möjlighet och hotar den boom som Stockholm upplever idag när det gäller nyföretagande, jobbtillväxt och investeringar. Många stora företag har sina huvudkontor i Stockholm och Bromma flygplats gör det möjligt för många att jobbpendla från andra delar av landet. Blir nedläggningen verklighet kommer befintliga jobb att försvina och nya jobb kommer inte att skapas, säger Ulla Hamilton (M), avgående trafik- och företagarborgarråd i Stockholms stad.

– Att ställa bostäder mot jobb är förödande för Stockholms tillväxt. Med de rödgrönas resonemang kan de lika gärna riva upp hela Centralstationen och järnvägsrälsen för att bygga bostäder där. Med Bromma flygplats kan människor bo kvar på andra orter i landet och samtidigt ta del av det utbud som finns i Stockholm i form av intressanta jobb, oavsett om man är företagare eller anställd. Bromma flygplats bidrar till att det skapas nya jobb i Stockholm. Bostäder kan vi bygga på andra platser i Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), avgående trafik- och företagarborgarråd i Stockholms stad.