Foto: Peter Knutsson

Vill S chockhöja biljettpriserna?

Socialdemokraterna skriver igen om sin gamla enhetstaxa som de vill återinföra. Det skulle vara ödesdigert för resenärerna i Stockholms län i allmänhet och boende i Nacka och Värmdö i synnerhet.

För om vi ska lyckas med en utbyggd och förbättrad kollektivtrafik med Alliansens satsning på bland annat upprustad och förstärkt Saltsjöbana samt utbyggd tunnelbana till Nacka måste vi ha fortsatt ordning och reda i ekonomin.

Moderaterna har också varit tydliga med att vi inte planerar någon höjning av SL-taxan. Ett stort hot mot ekonomin och fortsatta satsningar på kollektivtrafiken är däremot Socialdemokraternas gamla enhetstaxa som skulle minska SL:s intäkter med 500 miljoner kronor. Socialdemokraterna måste därför svara på om de ska finansiera underskottet med höjda biljettpriser, färre bussar, glesare pendeltågstrafik eller om nattrafiken på tunnelbanan ska bort?

Senaste enhetstaxan prövades av Socialdemokraternas resulterade det också i dränerade intäkter för SL och att punktlighet och nöjdhet slog i botten. Nu visar istället den senaste statistiken att nöjdheten ökat med 15 procent sedan vi tog över 2006.

I budgeten för 2014 skär också Socialdemokraterna ner på investeringarna med 700 miljoner kronor jämfört med Alliansen. Inte heller på riksnivå i sin skuggbudget avsätter de några pengar för utbyggd tunnelbana i Stockholmsregionen. Hur kan de med mindre pengar leverera bättre kollektivtrafik?

Socialdemokraterna vill inte heller utveckla Accessystemet utan förespråkar en politik där människan ska underordna sig systemet. Vi tycker tvärtom. Månadskortet ska vara kvar och gälla för resor över hela länet. Men vi behöver också göra systemet enklare för människor. Därför vill vi bland annat att det ska bli enklare även för den som reser med enkelbiljett genom att införa ett tak som innebär att resenärer aldrig ska behöva betala mer än ett månadskort.

För Moderaterna är det aldrig inte ansvarsfullt att experimentera med skattebetalarnas pengar med gammal taxepolitik. Vi måste få mer kollektivtrafik, inte mindre genom att återigen experimentera med taxan.

CHRISTER G WENNERHOLM (M), TRAFIKLANDSTINGSRÅD

Läs hela artikeln här: http://norrteljetidning.se/debatt/1.2634290-vill-s-chockhoja-biljettpriserna-