StenNordin

Ny trafikrapport visar att Förbifarten behövs mer än någonsin

I dagens Metro redovisas pendlingstiderna för hela Sverige. Stockholmarna tillbringar överlägset mest tid i trafikköer, i genomsnitt 31,7 minuter per dag. Det visar att det är dags att genomföra kraftfulla åtgärder för att minska bilköerna och öka utrymmet för kollektivtrafiken.

– Jag är inte förvånad över att stockholmarna är de som tillbringar mest tid i hela Sverige i långa bilköer. Den nuvarande trafiksituationen med en kraftigt överbelastad Essingeled är inte hållbar, varken på kort eller på lång sikt. Trafiken måste ges nya möjligheter att ta sig runt staden. Därför måste Förbifarten byggas, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

– Stockholm har en fantastisk tillväxt som bara kan fortsätta om investeringar i vägar, spår och bostäder fortsätter. När Stefan Löfven och socialdemokraterna i går presenterade sitt infrastrukturpaket uteblev helt satsningar på Stockholm. Vi tycker att stockholmarnas tid är alltför dyrbar för att slösas bort i ändlösa köer. Därför vill Moderaterna bygga både Förbifarten och en östlig förbindelse som skulle skapa en komplett ringled runt Stockholm. Bara på så sätt kan vi minska köerna samtidigt som vi förbättrar miljön och skapar mer utrymme för bussar och cyklar i resten av Stockholm, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

Fakta:

  • Idag passerar ca 160 000 fordon Essingeleden varje dag, trots att leden är dimensionerad för 80 000 fordon per dag. Motormännen beräknar att Förbifart Stockholm kommer avlasta Essingeleden med 60 000 fordon per dag.
  • Miljöpartiet och Vänsterpartiet går till val på att stoppa bygget av Förbifart Stockholm och har sagt nej till en östlig förbindelse.
  • Den enda garanten för att trafikköerna minskar i Stockholm är ett fortsatt moderatlett Alliansstyre.