Bwv0t3tIUAAFiqM

Utbildningssatsning om unga som säljer sex i Stockholm

För att fånga upp fler av de ungdomar som säljer sex i Stockholm eller som befinner sig i riskzonen gör Stockholms stad nu en utbildningssatsning, i såväl film- som skriftformat.

– Ungdomar som säljer sex i Stockholm är ofta svåra att nå. Mycket sker på internet och mörkertalet är stort. Syftet med utbildningen är att ge de som arbetar med ungdomar kunskapen och verktygen för att kunna se och ta tag i problematiken. Men även att skicka signaler till våra ungdomar att detta är något man kan prata om, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

– Unga som har sex mot ersättning kan på ytan se ut som vem som helst, men många skäms för det de gör. Därför är det så viktigt för professionella att ställa frågor kring sexuell utsatthet och lära sig mer om bemötande, säger Caroline Engvall, journalist och författare till flera böcker om unga i svensk sexhandel.

 

Bakgrund:
Filmerna och skriften är producerade av Linda Jonsson, socionom och doktorand vid Linköpings universitet och Caroline Engvall, författare och journalist. 120 medarbetare i Stockholms stad har anmält sig till utbildningen som startade den 4 september. Utbildningsfilmerna lanseras den 5 september.

Skriften Unga som har sex mot ersättning riktar sig främst till de som arbetar med ungdomar, för att ge dem kunskaper som gör det enklare att upptäcka unga som har sex mot ersättning. Skriften ger en överskådlig bild av aktuell forskning. I skriften finns berättelser från ungdomar som själva har haft sex mot ersättning.

Utbilningen har tre filmer. I en av två kortare filmer berättar en ung tjej sin egen historia om hur och varför hon började sälja sexuella tjänster. I den andra ges en inblick i hur stöd och behandling för både den som säljer och den som köper ser ut. I en längre utbildningsfilm informeras om vilket stöd det finns att få, både stöd för den som säljer sexuella tjänster och för den som köper dessa tjänster. De innehåller dokumentation av aktuella forskningsresultat och erfarenheter från praktiker som arbetar med unga som har sex mot ersättning.

Ett av syftena med filmerna är att skapa förståelse för vilka unga det är som säljer sexuella tjänster och vilken funktion det fyller. Man får också följa en uppsökare vid ungdomsjouren som berättar om hur det uppsökande arbetet med ungdomar i Stockholm ser ut, en inblick i hur behandling vid Mikamottagningen går till samt KASTs verksamhet som arbetar med personer som missbrukar eller köper sexuella tjänster.

 

Läs mer:
Från kl. 13 idag, 2014-09-05, hittar du skriften och utbildningsfilmerna på webben: http://stockholm.se/sexmotersattning