utanforskap_stockholm

Idag presenterades ett nytt jobbpaket mot full sysselsättning i Stockholm

100 000 nya jobb har skapats och arbetslösheten har sjunkit i Stockholm sedan 2006. 18 000 personer har fått stöttning från utanförskap till egen försörjning genom stadens jobbtorg. Nu vill vi ta nästa steg. Jobben behöver komma fler unga och utrikes födda till del. Därför presenterar vi nu 10 konkreta punkter för hur vi vill fortsätta utveckla Stockholms jobbpolitik mot målet om full sysselsättning.

Samtidigt presenteras nya siffror av utanförskapet beställda av SCB/Sweco. De visar att utanförskapet har minskat i alla delar sedan 2006: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, och ekonomiskt bistånd.

 

10 PUNKTER MOT FULL SYSSELSÄTTNING

Satsningar för unga

Sommarjobbsförmedling
Portal där vi samlar sommarjobb från kommunen och privata företag.

Helgjobb för Stockholms unga
Försök med helgjobb till ungdomar som komplement till sommarjobb.

Kvalitetsintyg för sommarjobbare
Ett intyg från Stockholms stad ska väga tyngre än idag.

Ung företagssamhet i grundskolan
Uppmuntra och sporra fler unga till företagsamhet.

Stockholmsutmaningen
Uppmana företag att utöka sitt samhällsansvar för att ge unga jobb. ¨

Jobbförebilder
Stärkt självförtroende med träff med jobbförebilder och matchningsstöd på potential.

 

Satsningar för utrikes födda

Utvidga Jobbtorgens uppdrag
När fler närmst arbetsmarkanden gått till jobb kan Jobbtorgen nu fokusera på personer som har mindre arbetsförmåga att få möjlighet till jobb och studier.

Fler jobb till utrikes födda kvinnor och yrkesutbildning
Säkra den riktade satsningen på att få fler utrikes födda kvinnor i jobb genom uppsökande verksamhet och riktade insatser.

Utökad satsning på yrkesutbildning, även för de som redan har teoretisk gymnasieutbildning.

 

Så blir jobben ännu fler

Bli Sveriges mest företagsvänliga stad
Fortsätta klättra från plats 22 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Tillstånd med tidsgaranti
Införa maxtider för hur lång tid det ska ta att få ett tillstånd från staden.

Länk till pressmeddelande om jobbpaketet: http://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressreleases/m-jobbpaket-foer-fler-i-jobb-i-stockholm-1048674